Logo Kemcristal

Laborator  de analize fizico-chimice

Laboratorul de analize fizico-chimice efectuează ȋncercări pentru a verifica calitatea fiecăriu lot de materii prime utilizate ȋn procesul de fabricaţie, a fiecărui lot de produse finite obţinute ȋn cadrul companiei: coagulanţi pe bază de aluminiu (sulfat de aluminiu solid și lichid, polihidroxiclorură de aluminiu, polihidroxiclorosulfat de aluminiu și pentahidroxiclorură de dialuminiu) și a fiecărei intrări de coagulanţi pe bază de fier (sulfat de fier (III) lichid) și a altor produse comercializate, contribuind astfel la livrarea de produse sigure către clienţii Kemcristal.

Laboratorul de analize fizico-chimice este acreditat de Asociaţia de Acreditare din Romȃnia (RENAR), pentru activitatea de ȋncercări, conform SR EN ISO 17025:2018, ȋncepȃnd cu anul 1999 (Certificat de Acreditare nr. 131/14.01.2022). Majoritatea metodelor de ȋncercare utilizate ȋn cadrul laboratorului nostru sunt metode standardizate.

Obiectivele privind sistemul de calitate implementat ȋn cadrul laboratorului se referă la monitorizarea permanentă a eficacităţii acestuia, ȋn vederea menţinerii şi îmbunătăţirii standardului de servicii oferite de laborator clienţilor săi, în conformitate cu cerinţele agrementate de comun acord cu clientul, la cel mai înalt nivel de competenţă, furnizând încredere atât beneficiarilor direcţi ai rezultatelor încercărilor, cât şi clientilor companiei.

Contacteaza-ne pentru mai multe informatii