Logo Kemcristal

Aplicații

Calitatea garantată a produselor noastre este strâns legată de o utilizare optimă a acestora. Inginerii noștri de aplicații, având experiență în domeniu, acumultată în timp, asigură aplicarea corectă a produselor și optimizarea tehnologiilor de tratare și epurare a apei.

Pentru noi orice colaborare este importantă, de aceea, asigurarea calității proceselor în care produsele noastre sunt utilizate impune efectuarea testelor de laborator și industriale, pe flux, pentru stabilirea produselor și dozelor optime. Procesele de tratare și epurare a apei sunt sensibile și deseori apar modificări în timp ale calității acestora, de aceea în aceste cazuri dacă nu se poate rezolva prin optimizarea dozelor, se recomandă refacerea testelor pentru găsirea noilor soluții optime.

Ca producatori și distribuitori direcți de coagulanți și floculanți asigurăm gratuit efectuarea testelor de laborator, industriale și consultanța necesară. În varianta unui flux tehnologic necorespunzător proiectat, asigurăm consultanța necesară reabilitării funcționale a stației.

Tratarea apelor

Apele de suprafață sunt cunoscute ca având un impact direct cu mediul înconjurător și de aceea în compoziția acestora se găsesc impurități coloidale, dizolvate și în suspensie, bacterii, viruși, alge, nisip, argilă și pesticide, etc. Apa subterană este mai dură decât apa de suprafață, dar conține mai puțină materie organică și alte impurități. Prin urmare, […]
Detalii >>

Epurarea apelor uzate

Tehnologia de epurare a apelor uzate a evoluat de  la un simplu proces mecanic la un proces avansat în care treptele mecanice, chimice și biologice sunt combinate. Prima generație de stație de epurare a apelor uzate municipale elimina particulele din apă, dar nu îndeajuns. Claritatea apei în emisar s-a îmbunătățit, deși nu suficient. De atunci, […]
Detalii >>